مدیریت اجرایی

عیدنوروز

گشت گرداگرد  مهر  تابناک ،  ایران زمین                    روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

ای تو یزدان ، ای نو گرداننده ی مهر و سپهر                برترینش کن برایم این زمان و این زمین

نوروز باستانی برشما و خانواده مبارک باد

کریم یزدانی راد  - نوروز 1390